Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2015

3937 69e1 500
Reposted frommisza misza viaIamalittledreamer Iamalittledreamer
Znudzisz się. To, co jest urocze, szybko staje się irytujące. 
— Jakub Żulczyk
-Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viaIamalittledreamer Iamalittledreamer
8344 7eb4 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viateaholic teaholic
6715 fefc 500
Reposted fromrenirene renirene viateaholic teaholic
0789 3c6e 500
Reposted fromamatore amatore viateaholic teaholic

May 13 2015

0367 b1df

seabeaches:

× ×

Reposted frompureocean pureocean viaseaweed seaweed
5808 71f8
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior

May 06 2015

1160 3415 500
Reposted fromholmes-and-vvatson holmes-and-vvatson

Nie kupujmy
nieba
na kredyt,
nie planujmy
szczęścia
ni biedy,
nie grajmy w dwa życia jak w kości,
tylko dajmy, dajmy, dajmy się zaskoczyć miłości

— jak zwykle bezbłędna Osiecka.
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie vianamehercarmen namehercarmen
5202 6668 500
Reposted fromfoina foina vianamehercarmen namehercarmen
5730 d6f0
Reposted fromscorpix scorpix viahokuspokus hokuspokus
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu viahokuspokus hokuspokus
1110 bce6
6639 edb1 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vianamehercarmen namehercarmen
Gdy dziewczyna płacze, nie ma na świecie nikogo bardziej bezużytecznego niż chłopak.
— Alexandra Bracken, Mroczne umysły
Reposted frommefir mefir vianamehercarmen namehercarmen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl